Vpliv na rabo energije

Na rabo energije vpliva stavba s svojimi toplotno-tehničnimi lastnostmi v povezavi z meteorološkimi razmerami:

Vplivni faktorji na rabo energije v stavbah

Vplivni faktorji na rabo energije v stavbah

Direktiva EPBD predpisuje upoštevanje naslednjih lastnosti stavbe:

a)    naravno in mehansko prezračevanje, tudi zrakotesnost
b)    toplotne značilnosti stavbe

  • toplotna kapaciteta (akumulacija toplote),
  • toplotna izolacija,
  • pasivno ogrevanje,
  • toplotni mostovi,

c)    zasnovo, položaj in orientacijo stavbe,
d)    pasivne solarne sisteme in zaščito pred sončnim sevanjem