Največja dovoljena raba toplote za ogrevanje

Glede na trenutno veljaven pravilnik (od 1.1.2011) o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 je za stanovanjske stavbe predpisana največja specifična letna raba toplote za ogrevanje z enačbo:

Za izračun največje specifične letne toplote za ogrevanje vzamemo podatke za Ljubljano (1991 – 2000), za katero je povprečna letna temperatura TL = 10,9 oC. Za povprečno stavbo, z oblikovnim faktorjem f0 = 0,65 je letna raba energije dobljena z zgornjim izrazom, 36 kWh/m2a. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije iz leta 2002 bi za isto stavbo predpisoval mejo pri 71 kWh/m2a. Iz tega primera je jasno razvidna poostritev pravilnika PURES za skoraj 50 %.