Programska oprema

Trenutno (Marec, 2011) sta na voljo dva brezplačna programa za izračun gradbene fizike, ki sta v skladu z novim pravilnikom PURES 2010. Prvi je Gradbena fizika Ursa in drugi program ArchiMAID (spodnja slika) podjetja Fibran Nord d.o.o., s katerima lahko dokazujemo ustreznost stavbe skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Ob enem lahko izračunamo tudi v katerem energijskem razredu bo projektirana stavba glede na Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Podjetje Fibran Nord d.o.o. nudi tudi brezplačna in za bodoče uporabnike programa obvezna predavanja, na katerih se lahko pridobi serijska številka za registracijo in uporabo programa.

Izgled programa ArchiMAID