Katere podatke potrebujemo?

Za izračun gradbene fizike je potrebno, pridobiti ustrezne vhodne podatke. Te podatke lahko razdelimo v tri skupine:

Splošni podatki:

 • lokacija: k.o. in parcelna številka ali koordinate X in Y
 • vrsta oz. namembnost stavbe
 • razdelitev stavbe na cone
 • seznam ogrevanih prostorov
 • podatki o projektantu, biroju, investitorju, itd.
 • vrsta energenta
 • podatki o deležu energije iz obnovljivih virov

Podatki o stavbi:

 • neto uporabna površina
 • volumen ogrevanih prostorov
 • uporabljeni materiali
 • sestave konstrukcij
 • podatki o stavbnem pohištvu
 • površine posameznih konstrukcij po smereh neba
 • osenčenost transparentnih konstrukcij
 • površine v stiku s tlemi
 • način upoštevanja toplotnih mostov in toplotni mostovi
 • površine konstrukcij znotraj ovoja stavbe
 • podatki o notranjih virih
 • podatki o prezračevanju

Podatki o sistemih:

 • podatki o ogrevalih
 • podatki o razvodu ogrevanja
 • podatki o generatorjih toplote
 • podatki o daljinskem ogrevanju
 • podatki o sistemih ogrevanja, hlajenja in klimatizacije
 • podatki o pripravi tople sanitarne vode
 • podatki o solarnem toplotnem sistemu
 • podatki o fotonapetostnem (PV) sistemu