Akcijski načrt AN-URE

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN-URE) je izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES. To je prvi od treh akcijskih načrtov, ki ga je morala slovenska vlada posredovati Evropski komisiji.

Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008-2016 prihranila najmanj 9 % energije glede na izhodiščno rabo energije3 ali najmanj 4 261 GWh. V obdobju 2008-2010 bo doseženih 1 184 GWh prihranka oziroma 2,5 % izhodiščne porabe. Z izvedbo akcijskega načrta bo doseženo zmanjšanje emisij CO2 za 1147 kt.

Celotna vrednost AN-URE je 1 097 mio EUR, od tega 380 mio EUR javnih sredstev.

 

AN_URE_2008-2016.pdf

AN_OVE_2010-2020.pdf

—————————
VIR:

Vlada RS. (2008, Januar) Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016
http://zakonodaja.gov.si