Kaj z njim dosežemo?

Rezultat energetskega pregleda je poleg informacijskih aktivnosti za vodstvo in zaposlene tudi poročilo energetskega pregleda, v katerem so prikazane ugotovitve izsledkov meritev in analiz. Na začetku poročila je povzetek za poslovno odločanje, kjer so predlagani ukrepi ovrednoteni s stališča višine investicije in energetskega prihranka. Glavnino poročila predstavljajo analize energetskih kazalcev podjetja, podrobnejše določitve porabe energije po porabnikih ter opisi predlaganih ukrepov, ki so ovrednoteni energetsko in ekonomsko.

Med prednosti energetskega pregleda bi lahko uvrstili:

Vrednotenje stopnje učinkovitosti rabe energije podjetja s strani zunanje neodvisne organizacije, podrobnejši vpogled v energetiko podjetja na osnovi izvedbe specifičnih meritev in analiz, izdelava celostnih analiz rabe energije, ki predstavljajo osnovo za ustrezno dolgoročno ukrepanje v energetiki, izdelava ocene možnosti uvajanja najnovejših tehnologij in pristopov, izvedba promocijsko informacijskih aktivnosti in izdelava plana aktivnosti na področju energetike za naslednjih tri do pet let.

Z vsemi naštetimi prednostmi lahko določimo organizacijske ukrepe, dejanske ekonomske parametre investicij in se enostavnejše odločimo o investiranju na osnovi boljšega poznavanja dejanskega stanja.

Za energetski pregled se lahko odločimo preden začnete razmišljati o investicijah v energetiki ali tudi v proizvodne naprave, če želite dopolniti oziroma izdelati plan ukrepanja v energetiki ali ko želite preveriti stopnjo učinkovitosti vašega podjetja.

VIRI:
Enekom. Inštitut za energetsko svetovanje. www.enekom.si