Izvedba

Obseg energetskega pregleda obsega sledeče dejavnosti:

  • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo, ki vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije;
  • določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije, kjer ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja in do zamenjave oken oz. izolacije fasade. Pomembno je tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za smotrnejše ravnanje z energijo;
  • analiza izbranih ukrepov, za katere se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilna doba investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov;
  • poročilo o energetskem pregledu, ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih aktivnostih, ki izhajajo iz energetskega pregleda.

Več o energetskih pregledih si lahko preberete na www.energetska-izkaznica.eu.

IR posnetek večstanovanjskega objekta, ki je lahko tudi del energetskega pregleda