Energetska učinkovitost v stavbah

Gospodinjstva v celotni bilanci porabe primarne energije predstavlja 25 % delež in ker se večina energije (75 %) porabi za ogrevanje v zimskem času, ta segment predstavlja tudi potencialno največje prihranke.

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Poraba energije pri gospodinjstvih v EU-27 v letu 2007

VIRI:

Enerdata.  http://www.enerdata.net