Odvisnost Slovenije

V letu 2008 je bila energetska odvisnost Slovenije malo pod evropskim povprečjem in je znašala 55 %. Torej smo uvozili nekaj več kot polovico vse porabljene energije. V spodnji tabeli lahko vidimo tudi primere kot je Italija, ki je uvozila kar 1010,1 Mtoe primarne energije, kar predstavlja 86,80 % vse bruto porabe. Med vsemi EU članicami je neto izvoznica samo Danska (36,8 %). Na vrhu tabele sta državi Ciper in Malta, ki beležita kar 100 % energetsko odvisnost. Energetska odvisnost Slovenije se je v letu 2009 zmanjšala na 49 %, kar je za  6 % manj kot v letu 2008 [1].

Primerjava držav glede na energetsko odvisnost v letu 2008

Primerjava držav glede na energetsko odvisnost v letu 2008

Slovenija nima bogatih energetskih virov. Premoga, ki je slabše kakovosti je vedno manj, nahajališč plina in nafte nimamo, možnosti za alternativne energetske vire (sončna in vetrna energija) so skromne. Imamo sicer veliko gozdnatih površin (biomasa), ki se celo širijo.

Težave z oskrbo v sosednjih državah, predvsem Italiji, so v preteklosti pokazale, da ima lahko povečana odvisnost od uvoza negativne posledice za zanesljivost oskrbe. V prihodnjih letih zanesljiva oskrba potrošnikov z električno energijo ni več tako samoumevna, kot smo bili doslej vajeni.


[1] Statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si
http://www.energy.eu/#dependency