Evropska odvisnost

Odvisnost EU od uvoza energije se konstantno povečuje. EU pokriva več kot 50 % energetskih potreb z uvozom, kar nas uvršča v sam svetovni vrh.  Če se ne bodo uvedli in upoštevali ukrepi, bi se delež lahko do leta 2030 povečal na 70 %. Energetska odvisnost predstavlja ekonomsko, socialno in ekološko tveganje.

Projekcija odvisnosti EU od uvoza primarne energije do leta 2030Predvsem zemeljski plin in nafta poleg gospodarskega pridobivata tudi vse večji politični pomen. Najpomembnejši dobaviteljici surove nafte in zemeljskega plina sta Rusija (33% nafte in 40% plina) in Norveška (16% nafte in 23% plina). Med seboj so primerjane še nekatere reprezentativne držav EU-27: Italija, Madžarska, Francija, Romunija in Slovenija s povprečjem v EU-27.

Primerjava držav glede na energetsko odvisnost v letu 2008VIRI:

Evropska komisija, “Energija 2020 Strategija za konkurenčnost, trajnost in zanesljivo oskrbo z energijo,” Brusel, Belgija, 2006
S. Fenwick. Europe: Hungry for coal. http://www.ifandp.com/article/00424.html
Europe’s Energy Portal. http://www.energy.eu/#dependency