Elektroenergetska odvisnost Slovenije

Odvisnost Slovenije tudi v elektroenergetskem smislu ni zanemarljiva. Neto uvoz je sicer odvisen od mnogih dejavnikov (remont NEK-a, hidrologije rek in splošna poraba), vendar je Slovenija v povprečju od leta 2006 do 2009 uvozila kar 13 % električne energije, Tabela 2 [1].

Elektroenergetska odvisnost Slovenije od L. 2006 do L. 2009

Elektroenergetska odvisnost Slovenije

V tabeli smo prikazali primerjavo, ko upoštevamo NEK v celoti ali samo Slovenski del, saj je polovica Nuklearne elektrarne Krško v lasti Hrvaške – HEP (Hrvatska elektro-privreda).

Upad energetske odvisnosti je zaznati v letu 2008, ko je bila poraba električne energije za 4 % manjša v primerjavi z letom 2007. V letu 2009 je bila glede na leto 2008 poraba še za 12 % manjša, kar je povzročilo, da smo bili neto izvozniki električne energije. V lanskem letu 2010 je bila glede na leto 2009 poraba električne energije za 6 % večja, kar kaže na to, da bomo v prihodnje ponovno neto uvozniki. Trend v letu 2011 kaže na 3 % rast porabe glede na leto 2010.
Slovenija nima bogatih energetskih virov. Premoga, ki je slabše kakovosti je vedno manj, nahajališč plina in nafte nimamo, možnosti za alternativne energetske vire (sončna in vetrna energija) so skromne. Imamo sicer veliko gozdnatih površin (biomasa), ki se celo širijo.

 

—–

[1] Elektro Slovenije. Letna poročila. http://www.eles.si/letna-porocila.aspx
[2] Javna agencija RS za energijo, “Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2009,” Letno poročilo 2010.