Cestni promet

Cestni promet predstavlja precejšen delež porabe primarne energije. K zmanjšanju porabe primarne energije lahko prispevajo tudi električna vozila (v nadaljevanju EV), ki so energetsko učinkovitejša. Velik pomen bi EV prispevala tudi k zmanjšanju energetske odvisnosti Evrope, saj lahko električno energijo proizvajamo tudi sami, ob enem pa nam lahko njihovi akumulatorji služijo kot hranilnik energije iz OVE [1].

EV z enako maso in enakimi tehničnimi lastnostmi (brez upoštevanja dosega vožnje) porabijo manj primarne energije in občutno manj končne energije kot vozila na fosilna goriva.

Električna vozila so energetsko učinkovitejša

Če izračunamo porabo energije EV na ravni avtomobila (angl. “Tank-to-Wheel”), EV porabi okrog trikrat manj končne energije (bencin, dizel ali električne energije) kot avtomobili na fosilna goriva [1].

Energija je potrebna tudi za proizvodnjo in distribucijo fosilnih goriv in električne energije. Če upoštevamo tudi to energijo (angl. “Well-to-Wheel”), potem vozila na fosilna goriva porabijo 20 do 80% več primarne energije kot EV, enake mase in enakih tehničnih lastnosti (80% je pri primerjavi bencin – litij).

Delež mestne vožnje glede na porabo vse primarne energije

Ker mestna vožnja predstavlja okrog 80 % vseh voženj z avtomobilom, bi z EV samo pri tem tipu vožnje na svetovni ravni pomenilo:

  • 20% prihranek pri proizvodnji nafte,
  • opazno znižanje onesnaževanja v urbanih področjih,
  • izničenje skoraj vsega cestnega hrupa.

Primerjava električnega vozila in vozila na fosilna goriva

Nominalna energetska učinkovitost pri celotni energijski bilanci »Well-to-Wheel« za EV na Li-ion baterije predstavlja:

  • 1,5 krat bolj energetsko učinkovito vozilo od najboljšega vozila na dizelski motor (brez hibridnih vozil) in
  • 1,8 krat bolj energetsko učinkovito vozilo od najboljšega vozila na bencinski motor (brez hibridnih vozil).

V realnih cestnih razmerah so ta razmerja lahko še veliko večja.

To pomeni, da je za vozila na fosilna goriva potrebno 20 do 80% več primarne energije kot pri EV z enako maso in enakimi tehničnimi lastnostmi (brez upoštevanja dosega vožnje) [1].


[1] European Enviroment Agency, Indicator fact sheet, L. 2003