Energetska odvisnost

Energija je življenjska sila naše družbe. Blaginja ljudi, industrije in gospodarstva je odvisna od varne, zanesljive, trajnostne in cenovno dostopne energije. Hkrati pa z energijo povezane emisije predstavljajo skoraj 80 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU.

Energetska odvisnost v EU-27 do leta 2008, VIR: EurostatMoramo strmeti k trajnostnemu razvoju. Definicija, ki jo je predlagala Svetovna komisija za okolje in razvoj leta 1987 v publikaciji Our common future: »Trajnostni razvoj je takšen, ki zadošča sedanjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje generacije, da zadosti svojim potrebam.«

Vprašanje energije je eden od največjih izzivov, ki čakajo Evropo. Desetletja bo trajalo, da bodo naši energetski sistemi postali zanesljivejši in bolj trajnostni. Še vedno nujno potrebujemo odločitve, ki nas bodo usmerile na pravo pot, kajti če ne bomo dosegli dobro delujočega evropskega energetskega trga, bo to povišalo stroške za potrošnike in ogrozilo konkurenčnost Evrope. Glavni cilji energetske politike (zanesljivost oskrbe, konkurenčnost in trajnost) so zdaj določeni v Lizbonski pogodbi [1].

Strateški pomen energije

V naslednjih desetih letih bodo na področju energetike potrebne naložbe v višini 1000 milijard evrov za povečanje raznovrstnosti sedanjih virov, zamenjavo opreme ter za zadostitev spreminjajočim se potrebam po energiji, ki predstavljajo vse večji izziv. Za EU je nujno, da se sooči z energetskimi problemi, s katerimi se srečujemo danes t.j. klimatske spremembe, povečevanje odvisnosti od uvoza energije, prekomerna izraba energetskih neobnovljivih virov in dostop za vse uporabnike do cenovno ugodne in zanesljive energije.

Strategija in ukrepi za dosego ciljev 20-20-20


[1] Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),