Merjeni postopek za obstoječe stavbe

Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim ne-stanovanjskim objektom, kot so:

  • zdravstveni domovi,
  • šole,
  • javna uprava,
  • stavbe za kulturne prireditve ipd.

Energijski kazalci se bodo določili na podlagi:

  • podatkov o dobavljeni energiji za obdobje 3 let, ki so presojeni ali so ti verodostojni in zanesljivi,
  • energetskega pregleda stavbe

Podatki na merjeni izkaznici bodo predvidoma:

  • prikaz rabe energije, namenjene za pretvorbo v toploto,
  • prikaz rabe električne energije in
  • emisij CO2.