Izdajatelji energetskih izkaznic

Glede na energetski zakon izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe, ki so imenovane kot izdajatelji. Pooblastilo za izdajanje bo izdajatelj pridobil, če ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in če ima za izvajanje nalog zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka ali s pogodbo o delu zagotovljeno izvajanje teh nalog. Gospodarsko ministrstvo lahko z odločbo ali po uradni dolžnosti prekliče veljavnost in odvzame licenco neodvisnega strokovnjaka oz. pooblastilo organizaciji.

Naročnik energetske izkaznice mora neodvisnemu strokovnjaku dati na voljo vse potrebne podatke ter projektno in tehnično dokumentacijo v skladu s predpisi o gradnji objektov ter mu omogočiti ogled objekta.

Vlada bo predpisala cenik z najvišjimi cenami za storitev izdaje energetske izkaznice, ki jo neodvisni strokovnjak opravi v skladu z Energetskim zakonom.

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri,
  2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju,
  3. v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Več o energetskih izkaznicah in usposabljanju na: www.energetska-izkaznica.eu