Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica (EI) stavbe podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega izmed razredov rabe energije. (Več na www.energetska-izkaznica.eu)

Tako kot pri »Energy star« oznakah je njen osnovni namen informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Preko neodvisnega strokovnjaka jo lahko pridobi vsaka stavba in je obvezna priloga pri promociji nepremičnin. Pomen energetske izkaznice je informativno-promocijskega značaja, ki ima vlogo v vseh oblikah prometa z nepremičninami.

V Sloveniji bo energetska izkaznica predvidoma vključevala naslednje kazalce:

  • energetsko učinkovitost stavbe in referenčne vrednosti [kWh/m2a],
  • letna poraba energije za ne-stanovanjske stavbe [kWh/m2a],
  • emisije CO2 [kg/m2a]
  • delež OVE [%]

Cena energetske izkaznice
Najvišja cena energetske izkaznice bo določena s cenikom, ki ga bo predpisala vlada oz. pristojno ministrstvo.

 


Glede izdelave, cene in potrebnih podatkov za izdelavo energetske izkaznice stavbe,
nas kontaktirajte na info@energetska-izkaznica.eu.


Na kratko

Izdajajo jo neodvisni strokovnjaki, katere veljavnost je do 10 let po izdaji. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energijskih kazalcev. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko pridobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedbi. Energetski izkaznici bi lahko rekli kar “prometno dovoljenje” za stanovanje ali hišo.

energetska_izkaznica_racunska-1od4V letu 2010 je Slovenija sprejela nacionalno gradbeno zakonodajo – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2, 2010), ki predpisuje minimalne tehnične zahteve in smernice za gradnjo nizko energijske oz. pasivnih hiš v prihodnosti. Kriteriji se navezujejo tudi na celovite obnove nepremičnin. S tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba energije in s pravilnikom o energetski izkaznici stavb imamo usklajeno zakonodajo za gradnjo in obnovo stavb v nizko energijskem režimu.

Energetski zakon navaja, da mora lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega dela v najem kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe ali njenega dela. Pri tem se glede na tip in stanje nepremičnine, izkaznice delijo na računske in merjene energetske izkaznice.

Energetska izkaznice ureja pristojno Ministrstvo za gospodarstvo www.mg.gov.si. Pred tem je to področje urejalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Pravilnika:

Zakon: