Energetski pregled predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Podrobno se ob izvajanju meritev analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode. Podroben program del se določi glede na specifično energetsko problematiko stavbe in je določen ob ogledu ali predlagan s strani lastnika.

Za izvedbo vseh vrst energetskih pregledov ali za izvedbo meritev kvalitete električne energije pišite na:
info@energetski-pregled.si ali pokličite 01 583 73 72.

V slovenskem prostoru je vzpostavljena metodološka izvedba energetskih pregledov, ki izhaja iz smernic oz. podporne dokumentacije Ministrstva za okolje in prostor:

a) Metodologija izvedbe energetskega pregleda in
b) Priročnik za izvajalce energetskih pregledov.

Oba dokumenta sta na voljo na spletni strani Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo.

Ustrezne meritve električnih porabnikov so prvi korak k zmanjšavenju rabe energije in s stem povazenimi ukrepi energetske učinkovitosti. V sklopu energetskega pregleda tako svetujemo tudi pri implementaciji sistemov za spremljanje rabe energije, priznanega svetovnega proizvajalca Schneider Electric.
Svetujemo pri izbiri:

Celoten nabor merilne opreme je na voljo tudi na: www.dMetering.si

Za izvedbo vseh vrst energetskih pregledov ali za izvedbo meritev rabe oz. kvalitete električne energije pišite na: info@energetska-ucinkovitost.si ali pokličite 01 583 73 72.

Več o energetskih pregledih si lahko preberete na ENERGETSKI PREGLEDI PODJETJA.