Categories
Gospodinjstva Obnovljivi viri energije Stavbe

Obvezna skoraj nič-energijska gradnja

Povzetek iz »DIREKTIVE 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA« z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Člen 9):

 

Skoraj nič-energijske stavbe:
1. Države članice zagotovijo, da:
(a) so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe, in
(b) so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, zagotovijo, da so to skoraj nič-energijske stavbe.