Categories
Gospodinjstva

Preveri ali si energetsko učinkovit

Več kot polovica Slovencev živi v zablodi, da z energijo ravna učinkovito. Zanimivo pa je tudi to, da je razkorak med tem, kar mislimo o svoji učinkovitosti in tem, kako dejansko ravnamo z energijo, večji v Sloveniji kot v EU.

83 odstotkov Slovencev je prepričanih, da so učinkoviti pri ravnanju z energijo v svojih domovih. Spremljanje dejanskega ravnanja preko Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2010 pa kaže, da skoraj tri četrtine z energijo ravnajo preveč potratno.

Deklarativno strinjanje seveda ne prispeva k večji energijski učinkovitosti Slovenije ampak predstavlja oviro pri doseganju tega pomembnega cilja. S spreminjanjem obnašanja bi lahko zmanjšali porabo, ob tem pa ohranjali bivalno ugodje. Še bolj pa bi zmanjšali porabo s premišljenimi investicijami v učinkovito rabo energije.

Na Centru za energetsko učinkovitost pri IJS, ki pripravlja interpretacijo rezultatov raziskave REUS 2010, so primerjali  deklarativni in dejanski odnos do rabe energije in okolja. Primerjava je bila narejena z raziskavo Eurobarometer iz leta 2006, ki se izvaja v državah EU25. Ugotovili so, da je razkorak med tem, kar mislimo o svojem ravnanju in dejanskim ravnanjem veliko večji v Sloveniji, kot je v evropskem povprečju.

"Ali si učinkovit?" - Spletna aplikacijaOmenjena dejstva so spodbudila Informa Echo in HSE, pobudnike kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, da so skupaj z drugimi člani mreže Sinergija pripravili zanimiv spletni kviz.  »Ali si učinkovit« je naslov nagradnega kviza, s pomočjo katerega lahko ugotovite ali vaše gospodinjstvo sodi med entuziaste, realiste, skeptike, pasivne ali neosveščene, kar se tiče ravnanja z energijo. Sodelovanje v kvizu pa vam tudi omogoča, da ugotovite razkorak med tem, kar mislite o svoji učinkovitosti in med dejanskim ravnanjem z energijo.

Kviz je glede na metodologijo raziskave REUS zelo poenostavljen in prilagojen za hitro testiranje na spletu. Namenjen pa je predvsem spodbujanju k energijsko učinkovitemu ravnanju, kar nam omogoča prihranek in je koristno za okolje.

Nagradni kviz je možno igrati na portalu  www.pozitivnaenergija.si in na facebook-u na profilu skupnosti »Energija si, bodi učinkovit«. Z rezultatom kviza, ki pove, kam sodi vaše gospodinjstvo glede na ravnanje z energijo in odnos do okolja, pa se boste lahko pohvalili tudi pri svojih prijateljih na facebooku. Na koncu boste izvedeli, kako se lahko ogrevate z brezplačno energijo okolja. Obenem pa lahko zadenete tudi Gorenjev energijsko učinkovit pralni stroj ali katero drugo nagrado, ki so jih prispevali Danfoss, HSE, Mercator in Telekom Slovenije.

Vsaka sprememba se začne v naši glavi.

www.racunalniske-novice.com

Categories
Gospodinjstva Obnovljivi viri energije Stavbe

Obvezna skoraj nič-energijska gradnja

Povzetek iz »DIREKTIVE 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA« z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Člen 9):

 

Skoraj nič-energijske stavbe:
1. Države članice zagotovijo, da:
(a) so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe, in
(b) so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, zagotovijo, da so to skoraj nič-energijske stavbe.